Lauri Viita -seuran vuosikokous 28.5.2019

Lämpimästi tervetuloa Lauri Viita -seuran vuosikokoukseen tiistaina 28.5.2019 klo 18:30 museolle kuulemaan lisää seuran kuulumisia! Seuran hallitukseen kaivataan lisää jäseniä, joten jos mielenkiintoinen luottamustehtävä Lauri Viita -seurassa kiinnostaa, ota yhteys puheenjohtajaan.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.